Sagsresume til rehab

Læsetid: 4 minutter

Sagsresumé oprettet den 06.10.2020

 1. Faglige og sociale kompetencer / kort anamnese
  Borger 42 år, været på Kontanthjælp siden 2015.
  Bor i lejet Rækkehus i byen, sammen med sin kone, de har to børn.
  Borger har to børn fra tidligere ægteskab som bor i Sverige.
  Begge af borgerens forældre er døde, faderen af lungekræft, moderen af mundhulekræft. Borger er født på Frederiksberg.
  Forældrene blev skilt da Borger var ca. to år. Han er vokset op hos sin mor. Borger har en STOREbror og en halvsøster. Ifølge borger gjorde moderen det så godt hun kunne, der var ikke noget misbrug i hjemmet.

  Borger havde ikke indlæringsproblemer i folkeskolen, fra ca. 12-årsalderen kom borger på Skolehjem hvor han var til og med 9. klasse.

  Borger oplyser, at han har gennemført 9 klasse med eksamen, men det er aldrig blevet registreret nogen steder. (Hvorfor borger har en 8.klasse.) Borger har ikke nogen uddannelse.
  Han har gennemført flere forskellige kurser inde for transport og har div. Kørekort.
  Har senest haft job i chaufførbranchen og haft bopæl i flere steder i Europa.
  Borger er kraftig overvægtig, med en vægt på ca. 164 kg, et BMI på 53. Borger har hele livet levet med overvægt også i arbejde.
  Borger fik en skulderskade ved en arbejdsulykke i 2013.
  Samt han har flere forskellige andre helbredsmæssige lidelser, borger har lavt antal blodplader.
  Han har fået konstateret skrumpelever og forstørret milt, som påvirker hans dagligdag negativt.
  Borger har intet forbrug af tobak eller alkohol.
  Borger holder sig meget i sit hjem, da han ofte skal på toilettet, pga. han får stærk vanddrivende medicin, som giver hyppig vandladning (se vedlagte skema omkring vandladning).
  Borger oplyser, at han mærker at hans sygdomsforløb og medicin indtag, gør ham træt, og han mister koncentrationen hurtigere. Han kan ikke deltage i de daglige gøremål i hjemmet.
  Han har en dårlig nattesøvn, borger lider også af søvnapnø og sover med lufttrykmaske (CPAP-maskine). Borger kan af og til farer op over små ting, men falder hurtigt ned igen.
  Borger har kørekort, men kører ikke bil længere pga. smerter og han er bange for at falde i søvn bag rattet.
  Borger har en stor retfærdigheds sans og har tidligere brugt meget tid på dette. Har det ikke godt med at tingene ikke gøres korrekt.
 2. Behandlingshistorik / helbredsoplysninger

  Borger kom i 2013 til skade med sin venstre skulder under udførelse af sit arbejde. Den venstresidige skulderskade medførte konstante smerter og nedsat bevægelighed i skulderen. Der blev i marts 2017 (udsat fra februar grundet trombocytopeni), fortaget en pladsskabende operation i skulderen, for at mindske smerterne og mulig nedsættelse af den daglige brug af smertestillende medicin. Har fortsat smerter i skulderen ved aktiv brug og bevægeindskrænkning. Skulderskaden er kronisk. Borger har kronisk seneskedehindebetændelse i venstre håndled. Borger er venstrehåndet.
  Borger er siden 2016, blevet fuldt på hæmatologisk afd., pga. for et for lavt antal blodplader med deraf følgende øget tendens til blødninger. Sygdommen blev tilskrevet en autoimmun reaktion (immun trombocytopeni).
  I 2019 blev borger indlagt med mavesmerter og det blev fundet, at hans milt var vokset kraftigt over de seneste 3 år til nu 23 cm. Der blev påvist skrumpelever med følger i form af forhøjet tryk i porta-åren, forstørret milt og sekundær ødelæggelse af blodpladerne.
  Borger går jævnligt til kontrol på sygehus for denne lidelse, se status attest fra januar 2020.
  Borger er kraftig overvægtig (BMI 53.) Vægt 164 kg. Overvægtig siden barne-/ungdomsår med varierende vægt. Pt. har svær søvnapnø og sover med (CPAP-maske).
  Pt. er henvist juni 2018 til bariatrisk klinik mhp. vurdering i forhold til evt. gastric bypass/operation og herudover til kommunal trænings-/overvægts kursus. Pga. skrumpelever, forstørret milt og
  lavt antal blodplader, blev gastric bypass/operation afvist. Borger har ikke behov for hjælp til vægttab eller motion.
  Borger har i mange år haft stofskiftesygdommen Struma.
  Flere gange behandlet for rosen/stafalykok aureus-infektion.
  Borger er i kraftig vanddrivende behandling for væskeansamling i kroppen. Dette påvirker hans hverdag med mange og hyppige vandladninger, ifølge skema fra Borger op til 70 gange i døgnet.
  (se vedlagte skema) samt LÆ265 fra august 2020.
  Egen læge skriver, at borger pga. stærk vanddrivende medicin, har hyppig vandladning. Han må samtidige lide af en overaktiv lille blærer, da han lader vandet et utal af gange i løbet af dagen.
  Borger er bevidst om sine sygdomme og hvordan de påvirker hans dagligdag.
  Omkring indtagelse af de vanddrivende piller, er borger meget opmærksom på hvornår han tager pillerne og skal møde til div. Samtaler og om der er adgang til toilet. Medicin liste, vedlagt.
  Borger var til udredning på Klinisk Funktion i Holbæk maj 2019, erklæringen vedlagt.
  De vurderede, at der var behov for en længerevarende tværfaglig indsats, hvis borger skulle bringes tættere på arbejdsmarkedet. Samt de beskriver flere forskellige skåneforhold, omkring borgerens mulighed for at deltage i beskæftigelse.
  Der blev august 2019, udarbejdet en Psykiatrisk speciallægeerklæring af Psykiater.
  Psykiater kan ikke stille nogen psykiatrisk diagnose, han ser de somatiske lidelser, som den væsentlig hindring for beskæftigelse.
  Aktuelle tilbud / behandling
  Borger har bl.a. deltaget i
  Min vej 2016
  Job og uddannelsesværksted på ZBC 2016,
  Hartmanns 2016-17,
  Min Vej 2017,
  Fra ufaglært til faglært 2018.
  Borger har ikke været i virksomhedspraktik eller funktionsafklaring da det ikke har været muligt at finde praktikpladser.
  Borger blev i februar 2020 visiteret til funktionsafklaring. Virksomhedsteamet vurderede at det ikke var muligt at finde en funktionsafklaring til borger i en privat virksomhed Pga. borgers hyppige vandladninger, samt med de skåneforhold som er beskrevet i erklæring fra Klinisk Funktion (maj 2019). Virksomhedsteamet henviser til PS eller HVG begge steder vurderes at kunne imødekomme borgers skåneforhold, med mulighed for hvile og toilet. Der er ikke
  taget stilling omkring transport til de to steder.
  Borger har i 2017 og 2018, søgt om revalidering til uddannelsen som Bachelor i offentlig administration. Begge gange har han fået afslag. Begge gange har borger, anket afgørelsen til ankestyrelsen, ankestyrelsen har givet Jobcenter medhold i afslaget.
  Nuværende forsørgelsgrundlag: Kontanthjælp
 3. Har sagen tidligere været behandlet i rehabiliteringsteam/pensionsudvalg – hvad er sket siden?
  Borger søgte i juli 2019, pension på det forelæggende grundlag jf. § 17 stk. 2. Sagen blev behandlet i Rehabiliteringsteamet oktober 2019, Rehabiliteringsteamet indstillede til afslag. Pensionsudvalget fulgte denne afgørelse. (Personsammenfald i team og udvalg.)
  Borger klagede sagen til Ankestyrelsen, som stadfæstede pensionsudvalgets afgørelse af juni 2020.
  Borger følger sine undersøgelser på sygehus.
Der er i det anførte lavet enkelte omskrivelser pga. faktuelle fejl.
fx har borger en storebror i originalteksten står der lillebror.

Facebook Kommentarer