Anmodning om rehab

Læsetid: < 1 minut
Ang. anmodning om forelæggelse af sag for Rehabiliteringsteamet.

Du har den 9. marts 2020 fremsendt brev til Jobcenter, med anmodning
om påbegyndelse af sag til Rehabiliteringsteamet.

Jobcenter følger din anmodning og påbegynder din sag til forelæggelse
for Rehabiliteringsteamet.

Arbejdsgang:
Den forberedende plan skal udfyldes og derfor fremsendes den forberedende plan til dig, du anmodes om at udfylde den og returnerer den til undertegnede.

Samt underskrive den vedhæftede samtykkeerklæring, som også skal returneres til undertegnede.


Der anmodes om en LÆ265, som skal skrives af din egen læge. Du vil modtage et brev om at bestille en tid til undersøgelse hos egen læge, husk at oplyse ved tidsbestillingen, at der skal udfyldes LÆ265 ved undersøgelsen, pga. forlænget tid.
Når undertegnede har modtaget disse skrivelser, vil din Rehabiliterings sag blive samlet, og du vil få den tilsendt til gennemlæsning, har du kommentarer kan disse vedlægges Rehabiliterings sagen.

Herefter vil Rehabiliterings sagen blive indstillet til behandling i Rehabiliteringsteamet, og du vil modtage et brev med en behandlings dato.

Facebook Kommentarer