Mindre end loven tillader

Læsetid: 2 minutter

Afgørelse
Du har klaget over X Kommunes afgørelse om kontanthjælp.
Kommunen afgjorde sagen den 30. juni 2016.
Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:
• Du har ret til kontanthjælp med brutto 14.574,99 kr. pr. 30. juni 2016.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til
samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Vi vurderer, at du har ret til kontanthjælp med 14.574,99 kr. pr. 30. juni
2016.
Hvad er afgørende for resultatet

Vi er enige i den begrundelse, kommunen har givet. Vi henviser derfor til kommunens genvurdering af 19. august 2016.

Du har klaget over, at du får udbetalt 14.574,99 kr. i kontanthjælp pr. 30 juni 2016, når satsen for forsørgere over 30 år er 14.575 kr.

Din klage over 1 øre for lidt udbetalt

Du har i brev af den 28. juli 2016 klaget over, at du har fået 1 øre for lidt udbetalt i kontanthjælp, hvilket du beder godtgjort.
I den forbindelse har jeg været i kontakt med KMD som er indehaver af systemet KMD Aktiv, som er det system der sker udbetalinger fra.
Der er blevet forespurgt om, hvorfor det ene af de 3 angivne beløb som udbetalingen for juni er opdelt i, ikke ender på 34 øre i stedet for 33 øre, således at det ville give den samlede bruttoudbetaling på kr. 14.575,-i alt.

De oplyser, at det ikke er en mulighed, da decimaler (ørebeløb) nedrundes i KMD Aktiv til 2 decimaler.
Det oplyses, pr. telefon med KMD, den 17. august 2016, at der ikke er nok i de efterfølgende decimaler til at det kan give 1 øre, hvorfor beløbet ender på 14.574,99 i stedet for 14.575,-
Det oplyses videre, at grunden til at der er en opdeling af bruttobeløbet er som følger:
For perioden 1. juni til den 10. juni 2016 har der været registreret en aktivering. Denne den 10. juni 2016.
For perioden den 11. juni til den 14. juni 2016 er der registreret, at der ikke er en aktivering.
Den 15. juni 2016 registreres ændringer i dine børneoplysninger.

Altså har borgeren fået mindre end loven tillader pga. KMD og aktivering, samt barn.
Klagen var alene fremsendt af principielle grunde.

Facebook Kommentarer