Intern mail Jobcenter

Læsetid: < 1 minut

Virksomhedskonsulent

W er som jeg enig i, at HVG vil være den virksomhed, som kan tilgodese de kendte skånebehov.

Her tænker jeg på toiletbesøg, mulighed for hvile, ikke fysiks belastende opgaver/skiftende arbejdsstillinger og ikke mindst fleksible arbejdstider. Herudover er HVG også den arbejdsgiver, som har mulighed for at observere borgeren, når kan går på toilet osv. På den måde kan vi få et retvisende billede/Tilbagemelding efter endt praktikforløb.

Borgeren talte om, at han ikke kan køre så langt, altså til HVG, idet borgeren skal tisse hele tiden. Her kan kommunen investere i en kolbe til borgeren. Jeg tilbagevisiterer hermed sagen. Giver du borgeren besked.

Y
Virksomhedskonsulent.

Sagsbehandler til borger

Ved seneste møde blev det aftalt at virksomhedskonsulent Y skulle undersøge mulighederne for en virksomhedspraktik/Funktionsafklaring til borgeren.

Virksomhedskonsulent Y har meldt tilbage til undertegnede, at der ikke pt. kan tilbydes en virksomhedspraktik/Funktionsafklaring med de skåneforhold borgeren har pt.

Virksomhedskonsulent Y henviser til vores egne praktiksteder. Begge steder kan umiddelbart tilgodese borgerens skåneforhold.

Begge steder har mulighed for hvile. Det skal bemærkes, at hvilerummet det ene sted er beliggende på første sal. Ligeledes er der begge steder muligheder for at benytte toilet.

Virksomhedspraktik/funktionsafklaringen udsættes indtil borgerens sag er forelagt Rehabiliteringsteamet.

Sagsbehandler

Facebook Kommentarer