anden aktør 26-05-19

Læsetid: 2 minutter

Vi har haft personlig samtale med borger, som har orienteret lidt om sin jobmæssige og personlige baggrund samt de multiple helbredsmæssige udfordringer, han har.  Ved samtalen deltog konsulenter C og G, samt borger og dennes bisidder.

Borger oplyser og dokumenterer således også ved mødet, at han er sygemeldt 30.4.19 og er endnu ikke raskmeldt. Sygemeldingen skyldes bla problemerne med de indre organer, som blev synliggjort ved seneste indlæggelse på sygehus for ca 1 md. Siden og som borger pt. er under udredning for.

Borger fortæller desuden, at borger indtil borger blev opereret i venstre skulder, var fuld funktionsdygtig, men siden skulderoperationen er tilkommet mange og forskelligartede helbredsproblemer.

Borger fortæller at borger er tilknyttet sygehus, hvor borger tilses regelmæssigt, og at borger for en måned siden var indlagt på sygehuset.

Helbredsmæssige udfordringer:

Bevægeapparatsproblemer

Arm/håndled  – kronisk seneskedehindebetændelse – venstre håndled

Skulder: opereret i venstre skulder – en skulder som han stadig har udfordringer med/smerter i. Borger sad under hele mødet således også med højre arm støttende den venstre.

Det skal siges at Borger er venstrehåndet, så det betyder at hans udfordringer er i hans primære arm, og han har adskillige skånehensyn alene i forhold til dette.

Ben : Borgers ben er meget hævede og han får meget vanddrivende medicin

Indre organer:

Lever – cirrose

Milt – ekstremt forstørret

Problemer med milten forårsager at borger ikke må anstrenge sig, løfte osv pga risikoen for at den sprænger –  en livstruende tilstand.

Blod:

Kronisk infektion i blodet

ITP – immun trombocytopeni

Søvnapnø– Borger har søvnapnø, hvilket medfører træthed

Kognitivt funktionsniveau – Borgers kognitive funktioner er udfordret.

Borger fortæller, at han har bisidder med for at hjælpe ham med at huske, hvad der bliver sagt og aftalt på møder.  Borger har adskillige sygdomme som hver især og samlet set forårsager træthed, hvilket kan medføre kognitive udfordringer.

Vurdering

Ud over at borger er sygemeldt, så vurderes det også på baggrund af samtalen, at borger har begrænsninger i arbejdsevnen, som forårsager, at han på nuværende tidspunkt i sit liv ikke kan varetage job på normale vilkår, og han vil efter vores vurdering, derfor heller ikke kunne profitere af det aktuelle tilbud han er visiteret til. Det skal selvfølgelig også ses i forhold til at han allerede inden han blev sygemeldt, var i en situation hvor hans arbejdsevne var udfordret pga. skulder og håndleds-problemerne.

Forslag :

Borger fortæller at han indtil han blev syg med skulderen har arbejdet som chauffør, og har ikke erfaring inden for andre jobområder. Han fortæller at han pga. kroniske skader i skulder og arm ikke vil kunne vende tilbage til dette erhverv.

Vi anbefaler, at borger afmeldes forløbet, og når og såfremt borger helbredsmæssigt bliver afklaret og færdigbehandlet, så kan anbefales, at det undersøges om, hvorvidt han vil være i målgruppen for et afklarende forløb, der er individuelt tilpasset borgers forudsætninger, behov og helbredstilstand- og med det formål at belyse arbejdsevnen og få defineret rammer og skånehensyn.

Facebook Kommentarer