Henrik placeret retsstridigt på integrationsydelse: Brugte børnepenge på regninger Henrik Jensen var i en alder på 39 omfattet af integrationsydelse fra juli til december 2016. Men efter Integrationsministeriet erkendte, at det grundet arbejdskraftens fri bevægelighed var ulovligt at placere danske statsborgere på ydelsen efter ophold i et EU-land, fik han efterbetalt […]