Helhedsvurdering

Læsetid: < 1 minut

Fra: sagsbehandler
Sendt: Fre, 17 Mar 2017
Til: Teamleder
Emne: afslag på revalidering
Kære teamleder,
Jeg har det svært ved at svare din mail med en kort baggrund vedr. min afslag på borgers ønske om revalidering.
I det hele taget har jeg skrevet den indstilling med håb om at det bliver foretaget en bred helhedsvurdering dvs. alle betingelser ikke kun en.
Det er en ualmindelig stor chance for borger at kunne klare sig selv.
Borger har ikke nogen uddannelse der kan støtte hans sag ift fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og alle brancher han har erfaring fra, er præget af dårlige prognoser og dårlige beskæftigelses indeks.
Han er sjældent meget motiveret og der findes ikke nogen bolig forhindring.
For at han kunne få revalidering er det en forudsætning at Borger har begrænsninger i arbejdsevnen.
Det har han men lægen beskriver dem som midlertidige begrænsninger.
Der spås om borgers fremtid at operationen og genoptræning processer kunne hjælpe.
Kommunen kan konkludere at det udelukker ikke forbedring af arbejdsevne men kommunen kan også lægge vægt på helhedssynet.
Derfor:
Vores afgørelse skal være truffet på baggrund af :
-en vurdering af hans arbejdsevne (LÆ265) og
-der skal peges på andre tilbud der kan hjælpe ham med få tilknytning til arbejdsmarkedet og der skal være tale om beskæftigelses indsats som er tilstrækkelig til at borger kan klare sig selv
Teamleder, jeg ikke nu pege på hvilke tilbud er mest optimale og realistiske for at borger kan forsørge sig selv og sin familie og forlade systemet mest sikkert uden tilbagefald.

Facebook Kommentarer