Jeg anerkender at domæneindehaver må kontakte mig via ovennævnte email i forbindelse med håndteringen af min henvendelse