LÆ265 06-12-18

Læsetid: < 1 minut

Tidligere attester forudsættes bekendt.
Han har forskellige lidelser. Det vigtigste er smerter i skulderen, som nu er en kronisk tilstand, der kan ikke laves nogen yderligere forbedrende
operationer for den.

Han har en kronisk håndeksem, som også er stationært på passende behandling.
Derefter generet af apnø, som måske er udløst af hans betydelige overvægt,
denne kunne bedres hvis han sænkede sin vægt enten på egen hånd eller ved en operation. (Red.: Operation afvist af specialister grundet andre sygdomme.)
Dernæst kommer der rosen i underben udløst af formentlig også overvægt, men denne er kronisk.
Så er der et abdominalt brok omkring navlen, dette er også kronisk og hævelse ben udløst af overvægt, også kronisk.
Hælspore kronisk og den der blodsygdom ITTP, som er en uskyldig blodsygdom, som er stationær.
Disse lidelser, primært skulderen og håndeksem samt hælspore, gør at han ikke er egnet til et fysisk arbejde, men hans intellekt fejler ingenting. Han er jo meget flittig med at skrive til mig og til kommunen og der er ingen problemer med at frygte for at han ikke kunne gennemføre en skoleuddannelse. Han har selv en ide om en kontoruddannelse, gerne indenfor logistikafdelingen, og det er jo primært siddende arbejde, så det tror jeg godt han vil kunne fuldføre uden at have nogen legemelige begrænsninger på det.
2.3 Særlige hensyn
Ja, skulder og benlidelserne gør at han ikke er egnet til fysisk arbejde, men
intellektet fejler ikke noget.

2.4 Lægens kommentarer til patientens opfattelse af eget helbred

Jeg er enig, bortset fra den blodsygdom der er påvist, den er ikke af truende
karakter på nogen måde.

Facebook Kommentarer