Klar til arbejde?

Læsetid: < 1 minut

SOSU Klar Eller arbejdskraft til Storstrømsbroen

  • 19-05-2016 Bliv SOSU Klar
  • 13-08-2017 Bliv SOSU Klar
  • 29-01-2019 Storstrømsbroen
  • 28-02-2019 Bliv SOSU Klar
  • 12-09-2019 Bliv SOSU Klar
  • 19-03-2020 Bliv Corona-hjælper

SOSU-klar handler om at finde dygtige og engagerede medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet i kommunen, fordi der mangler arbejdskraft.


Lidt om forløbet:
Dit forløb kan tilpasses efter individuelle behov, hvor der indgår:
 4-13 ugers virksomhedspraktik
 4 ugers skoleforløb
 13-26 ugers ansættelse i job med løntilskud.

Muligheder efter forløbet:
 Gennemfører du hele forløbet på tilfredsstillende vis, er du garanteret ansættelse i min. 225 timer.
 Er du over 25 år, kan du kvalificere dig til at opnå uddannelseskontrakt på voksenelevløn.

Økonomi:
Under virksomhedspraktik, skoleforløb og ansættelse i job med løntilskud vil du modtage den ydelse, som du allerede modtager.
Transportgodtgørelse til uddannelses- og praktikstedet kan søges efter gældende regler.

Hvem står bag ?
SOSU-klar er et samarbejde mellem Kommunens Afdeling for Pleje og Omsorg og Jobcentret.

Arbejdskraft til Storstrømsbroen

Informationsmøde om Projekt Arbejdskraft til Storstrømsbroen
Som led i projektet igangsættes opkvalificerende kurser inden for følgende områder
Godstransport inkl. Hængerkort og EU-bevis.
Maskinfører med teleskop
Køkken – catering
Grå anlæg

Hvilken retning skal en borger med massive skånebehov og toiletkrævende medicinering vælge af de nævnte?

Facebook Kommentarer